Velkomin á síðuna okkar

Á Holti eru 18 yngstu börn leikskólans

Netfang deildarinnar er kb.holt@leikskolarnir.is

Deildarstjóri er:

Hreyfistundir:
Hreyfistundir eru á miðvikudögum hjá Rauða og Græna hóp á fimmtudögum.
Börnunum er skipt uppí hópa 6 til 8 í hverjum hóp.

Frjáls leikur/Val:
Við notum leiksvæðaval. Þannig velja börnin sér fyrst og fremst ákveðið leiksvæði eða viðfangsefni frekar en leikfélaga, sem stuðlar að fjölbreyttari samskiptum innan barnahópsins.

Samverustundir:
Stuttar stundir fyrir hádegisverð og síðdegishressingu þar sem mest er lagt upp úr notalegheitum með ívafi af fræðsslu, leikjum, söng og framsögn.
Rauði hópur fer sér í samverustund fyrir hádegismatinn þar sem farið er yfir heimaþekkingu, ýmis hugtök, sögulestur, söngur og fleira skemmtilegt í tengslum við málörvun.

Hvíla/sögustund:
Það er gott að fá dálitla ró um miðjan dag og þá fara yngstu börnin (rauði hópur) í hvílu þar sem lesin er stutt saga eða hlustað á rólega tónlist.

Markviss málörvun:
Græni hópur fer í markvissa málörvun einu sinni í viku. Þar er unnið með verkefni úr samnefndri bók og áhersla er lögð á hlustunarleiki, rímleiki, setningar og orð, samstöfur, forhljóð og hljóðgreiningu. Þessi vinna er forvarnarstarf gegn lestrarörðugleikum.

Vettvangsferðir:

Þegar tækifæri gefast fara börnin í vettvangsferðir og skoða nánasta umhverfi sitt. Markmiðið er að styrkja úthald barnanna, efla samhæfingu, æfa umferðarreglurnar og kynnast umhverfinu og náttúrunni í sinni fjölbreyttustu mynd.

Leikskólaklæðnaður: Í leikskólaumhverfinu er ýmiss konar efniviður og mikilvægt að börn séu klædd með tilliti til þess. Börnin fara í útiveru á hverjum degi sem útheimtir góðan og hlýjan útifatnað.
Mikilvægt að hafa aukaföt í leikskólanum og merkja fatnað barnanna vel.

Leikfangareglur:

Leikskólinn er búinn prýðilegum leikfangakosti sem börnin njóta í sameiningu. Börnin mega hafa með sér að heiman bækur, spil eða geisladiska. Yngstu börnunum er frjálst að hafa meðferðis mjúk dýr til að kúra með. Æskilegt er að börnin komi ekki með leikföng að heiman.

Afmæli í leikskólanum:

Afmælisbarnið skreytir sína eigin kórónu, fær fána í hólfið sitt og kröftugan afmælissöng. Það fær ennfremur að vera umsjónarmaður þennan dag, velja sér skrautlegan disk úr eldhúsinu til að borða af og velja hvaða sögu á að lesa í sögustund.
Við erum með vinsamleg tilmæli varðandi afmælisveislur heima hjá börnunum að bjóða annað hvort öllum strákum eða öllum stelpum á deildinni eða öllum hópnum sem afmælisbarnið tilheyrir. Svona reglur eru í grunnskólanum og settar á til að koma í veg fyrir að börn upplifi sig utan hópsins og skilin útundan. Hægt er að fá netfangalista hjá deildarstjóra eða leikskólastjóra til að senda tölvupóst á foreldra.
Afmælisboðskort og gjafir eiga alfarið að vera fyrir utan leikskólann.

Samkvæmt Aðalnámskrá Leikskóla ber leikskóla að leggja rækt við almennan þroska barns. Það felur í sér líkams- og hreyfiþroska, vitsmuna- og tilfinningaþroska, félags- og siðgæðisþroska, málþroska, fagurþroska og sköpunarhæfni.

Kubbasvæði:

Kubbasvæðið er mikilvægt fyrir ýmsa þroskaþætti barns. Það eykur skilning þess á eðli, stærð, lögun. fjölda og ólíkum eiginleikum hluta og er því grunnur fyrir frekara stærðfræðinám. Í kubbaleik styrkist fínhreyfigeta og samhæfing, auk þess sem hugtakaskilingur eykst og sköpunargleði og ímyndunarafl fá úrás.

Heimiliskrókur: Þykjustu- og hlutverkaleikir eru góðir fyrir ímyndunaraflið og gera barni kleift að endurspegla reynsluheim sinn ásamt jafningjum sínum. Það felur í sér samvinnuhæfni og almenna þjálfun í mannlegum samskiptum. Auk þess sem tillfinninga-, félags-, siðgæðis- og málþroski eflist.

Listasmiðja: Fjölbreytt listsköpun eflir fagurþroska, samspil augna og handa styrkist og barn kynnist fjölbreyttum efnivið. Sköpunarkraftur, ímyndunarafl og tjáningarhæfni eykst sem og sjálfstæð vinnubrögð. Uppbyggileg gagnrýni styrkir sjálfsmynd og sjálfstraust barns.

Salur: Hreyfing er undirstaða annarra þroskaþátta en þannig styrkir barn skynfæri sín og hreyfifærni, sérstaklega grófhreyfingar, stöðugleika, fimi og samhæfingu. Hreyfing styrkir vöðva og bein og eykur andlega og líkamlega vellíðan. Barn verður meðvitaðra um sjálft sig og aðra, umhvefi sitt, fjarlægðir og rými. Þegar barn vinnur í hóp, eflist tillitssemi, umburðarlyndi, félagshæfni, samvinna og sjálfsstjórn. Kisudeild hefur salinn til umráða tvo daga í viku-mánudaga og þriðjudaga. Einnig eigum við salinn annanhvern föstudag. Salinn nýtum við bæði til skipulagðrar- og frjálsrar hreyfingar.

Leikstofa: Í leikstofu má m.a. finna efnivið sem reynir á fínhreyfingar barns, s.s. leir og perlur. Þar eru einnig ýmis konar bækur, púsl og spil sem krefjast samvinnu og sjálfstæðis barns, sem eykur samskiptahæfni og eflir félags- og siðgæðisvitund.

Tölva: Þar sem vinna við tölvu getur verið afar einangrandi, viljum við ð börn venjist því að hægt sé að vinna saman, aðstoði hvert annað og fikri sig áfram í sameingingu. Þetta krefst samvinnu, tillitssemi og þolinmæði af beggja hálfu.Notaðir eru þroskandi leikir sem krefjast umhugsunar, útsjónarsemi og sjálfstæðra vinnubragða.

Tiltekt: Tiltekt eftir leik eflir almenna umhverfisvitund barns og eykur skilning á að framkoma þess í því samhengi skiptir máli. Þetta á við um nánasta umhvefi barna, s.s. eigin fatnað og eigur leikskólans sem og náttúruna og almenningseignir.

Útivera: Hreint og gott loft, hreyfing og sólarljós er nauðsynlegt til að barn þroskist og dafni eðlilega. Útivera eykur þol, úthald, almenna hreysti og heilbrigði barns og eflir samtímis grenndar-, umhverfis og menningarvitund þess.


© 2016 - 2019 Karellen