Sérkennsla

Í margbreytilegum barnahóp í leikskóla þurfa sum börn tímbundið á sérkennslu að halda s.s. vegna málörvunar, félagsfærni og samskipta, fín-og grófhreyfinga. Hlutverk sérkennslustjóra er að styrkja og efla þessi börn og fer vinnan fram í gegnum leik í stórum og litlum hópum. Sérkennsla er ávallt unninn í samvinnu við foreldra barnsins og með þeirra samþykki.

Þegar í ljós kemur að barn þarf á meiri sérkennslu að halda fær það úthlutað frá 2 upp í 8 tíma á dag eftir eðli frávikanna og er ráðinn sérstakur stuðningskennari sem starfar með sérkennslustjóra og öðrum sérfræðingum.


Sérkennslustjóri

Við skólann starfar Elín Ósk Þorsteinsdóttir sérkennslustjóri.

Hlutverk sérkennslustjóra er að halda utan um þau börn sem einhverra hluta vegna þurfa á sérkennslu að halda. Hún ber ábyrgð á og skipuleggur vinnu- og þjálfunarstundir. Hlutverk sérkennslustjóra felst einnig í að styðja við starf á deildum og veita faglegar ráðleggingar til starfsfólks.

Sérkennslustjóri skipuleggur teymisfundi /foreldrafundi ásamt kennurum og sérfræðingum.

Sérkennslustjóri starfar með teymi sérfræðinga í Garðabæ þ.e. sérkennslufulltrúa, talmeinafræðingi, sálfræðingi og barnalækni. Einnig er samstarf við sjúkraþjálfa og iðjuþjálfa.

© 2016 - 2019 Karellen