Karellen

Reglur foreldrafélagsins

1. gr. Félagið heitir foreldrafélag Kirkjubóls

2. gr. Félagar eru foreldrar eða forráðamenn barna leikskólans
3. gr. Markmið félagsins er:

a) að bæta aðbúnað barna og starfmanna leikskólans
b) að skapa vettvang samskipta og samvinnu foreldra og starfsmanna
c) að vinna að hagsmunum barna innan bæjarfélagsins

4. gr. Félagsgjald er 650 kr á mánuði – ekki er greitt fyrir júlímánuð.
5. gr. Kosning stjórnar fer fram á aðalfundi. Hver deild skal eiga a.m.k. einn fulltrúa og einn til vara. Auk þess situr fundi leikskólastjóri/ aðstoðarleikskólatjóri.

Æskilegt er að hluti fulltrúa sitji tvö ár í senn. Stjórnin sjálf skiptir með sér verkum. Kjósa skal formann, ritara og meðstjórnanda. Formaður stjórnar er fulltrúi félagsins í Landssamtökum foreldrafélaga leikskóla og ber að tilkynna samtökunum um hann að lokinni kosningu. Formaður boðar til stjórnarfunda.

6. gr. Félagsmenn skulu á aðalfundi móta leiðir að markmiðum félagsins. Bókfæra skal allar ákvarðanir félagsfunda.
7. gr. Stjórn félagsins skal vinna að markmiðum félagsins og koma saman svo oft sem þurfa þykir, þó ekki sjaldnar en ársfjórðungslega.
8. gr. Aðalfund skal halda á tímabilinu 15. sept- 1. nóv ár hvert og skal boða til hans með auglýsingu í Leikskólanum með minnst viku fyrirvara.

Dagskrá aðalfundar skal vera þessi:

a) skýrsla formanns um starfssemi félagsins
b) reikningar félagsins
c) kosning stjórnar
d) breytingar á starfsreglum
e) önnur mál.

9. gr. Tillögur til breytinga á starfsreglum verða að hafa borist stjórn skriflega í síðasta lagi 3 dögum fyrir auglýstan aðalfund. Breytingar ná því aðeins fram að ganga að 2/3 fundarmanna greiði þeim atkvæði.

© 2016 - 2024 Karellen