Karellen

Öryggismál

Foreldrar eiga að geta treyst því að öryggi barnanna sé tryggt af fremsta megni meðan á dvöl þeirra í skólanum stendur. Börnin eru undir eftirliti þannig að þau skaði hvorki sig né aðra. Hér eru atriði sem eru til að skapa þetta öryggi:

 • Allir foreldrar fylla út bráðablað í byrjun leikskólagöngu í fyrsta viðtali hjá leikskólastjóra.

 • Foreldrar eru beðnir um að láta starsfólk vita ef einhver annar en þau sækja barnið öryggis þeirra vegna.
 • Mjög mikilvægt er að foreldrar gæti þess að hliðin í garðinum séu alltaf lokuð og leyfi börnunum ekki að opna hliðin.

 • Á öllum hurðum leikskólans eru klemmuvarnir.
 • Farið er yfir leiktæki og leikföng reglulega og þau sem eru skemmd eru fjarlægð og ráðstafanir gerðar til að lagfæra það sem er bilað.
 • Ganga garðinn. Á hverjum morgni er genginn hringur í garðinum til að ganga úr skugga um að allt sé í lagi og eins og það á að vera. Starfsmenn deildanna skiptast á að bera ábyrgð á þessu verkefni.
 • Útbúnar hafa verið rýmingaráætlanir fyrir hverja deild fyrir sig. Þar hefur hver starfsmaður sitt hlutverk.
 • Einu sinni á ári er eldvarnaræfing og þá æfa börn og starfsfólk sig í að bregðast rétt við ef eldsvoði verður. Á hverju ári kemur Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins í heimsókn með fræðslu, en börnin í elstu hópunum eru sérstakir samstarfsmenn þeirra. Verkefni þeirra er mánaðarlegt eftirlit með neyðarljósum, að athuga hvort flóttaleiðir eru í lagi, að slökkvitækin séu á sínum stað, þau skoða brunaviðvörunarkerfið, fylgjast með pumpum á eldvarnarhurðum og að allt sé að öðru leyti í lagi.
 • Starfsmenn skrá komu barns og brottför. Ef yfirgefa þarf húsið vegna bruna eða náttúruhamfara taka starfsmenn mætingarlistana með sér, hóparnir hittast á fyrirfram ákveðnum stað á leikskólalóðinni og þar er gerð talning.
 • Ef barn verður fyrir óhappi/slysi, sér starfsfólk um að hlúa að því og gera það sem gera þarf. Ef um alvarlegra slys er að ræða er hringt í foreldra og þau fara með barnið á heilsugæslu/ slysavarstofu, sé um alvarlegt slys að ræða, er hringt á sjúkrabíl.
 • Öll slys eru skráð á þar til gerð eyðublöð. Í lok skólaárs er farið yfir öll slys og athugað hvort meira sé um slys á einhverjum ákveðnum tímum eða stöðum og gerðar úrbætur í samræmi við niðurstöðuna.© 2016 - 2024 Karellen